CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website sẽ giúp chúng tôi:

– Hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng nhằm đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

– Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

– Hỗ trợ khách hàng khi có thắc mắc hoặc khiếu nại.

Những thông tin khách hàng được duangreenpearlbacninh.com thu thập bao gồm:

– Họ và tên

– Địa chỉ email

– Số điện thoại

– Địa chỉ

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích đã nêu rõ ở điều 1. Tuyệt đối không kinh doanh hay trao đổi thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khách hàng trong một số trường hợp:

– Được sự đồng ý của khách hàng.

– Theo yêu cầu của các cơ quan chức năng –  phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng khác – như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách trước khi chia sẻ thông tin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

duangreenpearlbacninh.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.